ubezpieczenia Świętochłowice, ubezpieczenia ruda śląska, dobre ubezpieczenia, indywidualne ubezpieczenie na życie, doradztwo ubezpieczeniowe, agencja ubezpieczeniowa

Jak wybrać ubezpieczenie NNW dla dziecka?

 

Na początku roku szkolnego wielu rodziców zastanawia się nad zakupem ubezpieczenia NNW dla swoich pociech. Najczęściej wybierają ubezpieczenie grupowe, proponowane przez szkołę, często jednak bez zapoznania się z zakresem ochrony jaki ono obejmuje.

W artykule dotyczącym ubezpieczeń mieszkań wspominałam, że składka za polisę nie powinna być głównym wyznacznikiem wyboru ubezpieczenia. Nie inaczej jest w przypadku polis NNW. Różnica jednak polega na tym, że nie wybieramy ochrony dla naszej nieruchomości ale dla kogoś o wiele cenniejszego.

Czy ubezpieczenie NNW dla dziecka jest ubezpieczeniem obowiązkowym?

Nie. Zgodnie z prawem nie ma obowiązku wykupowania przez rodzica polisy NNW dla dziecka. Ani na czas pobytu w szkole ani poza nią.

Jeśli jednak decydujemy się na wykupienie polisy ochronnej dla naszego dziecka to na co powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczania?

Wybierając ubezpieczenie powinniśmy zwrócić uwagę na wyłączenia, zakres oraz sumy ubezpieczenia. Jak wspomniałam już wcześniej niska cena w tym przypadku nie powinna być głównym wyznacznikiem naszego wyboru. Dlaczego? Dlatego, że wybierając pakiet w oparciu o niską cenę może okazać się, że polisa w nagłych przypadkach nie pokryje kosztów świadczeń medycznych lub jej zakres nie będzie ich obejmował.

Przed zakupem polisy należy zapoznać się z warunkami jakie proponuje nam ubezpieczyciel poprzez przeczytanie OWU lub konsultację z przedstawicielem TU w którym chcemy wykupić polisę.

Analizując OWU warto upewnić się czy ubezpieczenie dopasowane jest do naszych potrzeb.

Ważne jest żeby w momencie wyboru polisy przekazać agentowi informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka. (Kiedy nasze dzieci chorują np. na cukrzycę czy astmę warto zwrócić uwagę czy TU przewiduje ochronę w przypadku chorób przewlekłych) oraz tego czym zajmuje się po lekcjach. Tzn. czy uprawia sporty, na jakie zajęcia pozalekcyjne uczęszcza itp.

Kogo obejmuje polisa?
Ochroną mogą być objęte dzieci w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, przedszkolach, żłobkach, klubach dziecięcych, podopieczni świetlic i innych placówek przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.

Kiedy zadziała ochrona?
Najlepiej jeśli działa zawsze, a nie tylko wtedy kiedy do zdarzenia dojdzie w trakcie lekcji. Możliwe jest wykupienie polisy która działa np. w szkole, przedszkolu
i innych placówkach oraz poza nimi, w drodze do/z przedszkola lub szkoły, w czasie zajęć pozalekcyjnych (także wszystkich sportowych), w domu, u znajomych, na placu zabaw, na dyskotece, na wakacjach, podczas uprawiania sportów wyczynowo lub rekreacyjnie, w czasie praktyk szkolnych.

W jakich przypadkach ubezpieczyciel zapewnia ochronę i wypłaci odszkodowanie?
Przykładowo:  w razie nieszczęśliwego wypadku, złamania lub zwichnięcia, pogryzienia  lub ukąszenia, zawału serca lub sepsy).

Za co ubezpieczyciel (prócz wypłaty odszkodowania) zwraca koszty?
Np. zakupu przedmiotów ortopedycznych czy odbudowy stomatologicznej.

Jakie usługi assistance są w zakresie?
Np. transport medyczny, pomoc psychologa, indywidualne lekcje w domu kiedy dziecko nie może chodzić do szkoły przez dłuższy okres czasu.

Jaka jest wysokość sumy ubezpieczenia?
Im niższa, tym na mniejszą wypłatę odszkodowania można liczyć.

Jakie są warunki wypłaty świadczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku?
Nie każde zdarzenie, w którym dziecko odniosło obrażenia będzie uznane za nieszczęśliwy wypadek, a niewielkie obrażenia nie przynoszą zwykle trwałego uszczerbku na zdrowiu, co niejednokrotnie jest podstawowym warunkiem wypłaty.

Jaka jest maksymalną długości pobytu w szpitalu, za który ubezpieczyciel dokonuje zwrotu kosztów?
Warto przeanalizować oferty sprawdzając jak długo wypłacane jest dzienne świadczenie szpitalne oraz dodatkowo czy można z niego skorzystać w pełni, nawet w sytuacji, gdy wypadek zdarzył się kilka dni przed końcem trwania umowy ubezpieczeniowej.

Jaka jest wysokość zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji?
Czasami TU wskazują łączną kwotę świadczenia lub osobno pulę przypadającą na rehabilitację.

Przeanalizuj katalog włączeń.
Spis zdarzeń kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Polisa powinna być dopasowana do potrzeb.

Towarzystwa ubezpieczeniowe podchodzą indywidualnie do każdego klienta. Mają one w swojej ofercie gotowe pakiety ale każdy z nich można rozszerzyć i dokonać zmian zgodnych z potrzebami osoby ubezpieczonej. Pamiętajmy, że jeśli nasze dziecko uczęszcza do szkoły sportowej lub często bierze udział w zawodach sportowych będzie potrzebowało innej ochrony niż dzieci które są mniej aktywne fizycznie. Warto porozmawiać z agentem aby ten mógł dopasować zakres ubezpieczenia do potrzeb naszych pociech, a polisa naprawdę chroniła je w razie nieszczęśliwego wypadku.

w TU Allianz polisę możesz kupić przez Internet, na stronie: 
www.strefannw.pl

Z kodem rabatowym: 150135 otrzymasz zniżkę 10%.
ULOTKA INFORMACYJNA

 

W celu zapoznania się z ofertą innych Towarzystw Ubezpieczeniowych zapraszam do kontaktu.

 

słowa kluczowe: ubezpieczenia Świętochłowice, ubezpieczenia Ruda Śląska, dobre ubezpieczenie, ubezpieczenie dla dziecka, doradztwo ubezpieczeniowe,  dobre ubezpieczenie, dobre ubezpieczenia

Wszystko o OC p.p.m.

Samochód dla niejednego z nas to rzecz bez której nie wyobrażamy sobie życia.
Z posiadaniem samochodu wiążą się jednak również obowiązki takie jak: tankowanie, dbanie o jego czystość, regularne przeglądy i ubezpieczenie.
W tym artykule chcę przybliżyć czytelnikom na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia OC oraz co zawarte jest w ustawie o obowiązkowym ubezpieczeniu OC.

 

Inaczej niż przy ubezpieczeniu mieszkania głównym czynnikiem powinna być cena.Dlaczego? Dlatego, że zakres ubezpieczenia OC samochodu oraz sumy gwarancyjne w każdym towarzystwie będą takie same.

Warunki obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych, w przeciwieństwie do ubezpieczenia domu czy mieszkania opierają się na ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a nie na OWU opracowanych przez samo towarzystwo. Mowa tu oczywiście o „gołym” OC.
Często ubezpieczyciele mają w swojej ofercie pakiety z „dodatkami” takimi jak ubezpieczenie  Auto Assistance czy NNW kierowcy i pasażerów, które nie kosztuje dużo, a może być przydatne w momencie nieszczęśliwego wydarzenia na drodze. Niejednokrotnie też wykupienie tych ryzyk pozwala agentowi na naliczenie dodatkowej zniżki przy OC- co za tym idzie: klient ma rozszerzony zakres ochrony, a cena jest atrakcyjniejsza.

Od jakich czynników zależy składka za ubezpieczenie OC?

Przy ustalaniu składki ubezpieczyciel pod uwagę bierze wiele czynników, m.in. zniżki z tytułu bezszkodowej jazdy, wiek posiadacza/y samochodu, miejsce rejestracji pojazdu, markę, model, rocznik samochodu, pojemność silnika, czasami przebieg, dotychczasową „szkodowość” ubezpieczonego, okres od kiedy właściciel samochodu posiada prawo jazdy.
Bardzo często opłacalnym jest wykupienie polisy w „pakiecie” z ubezpieczeniem mieszkania/domu. Towarzystwa przyznają wtedy klientowi dodatkowe zniżki.
Taryfy składek OC ustalane są przez Towarzystwo ubezpieczeniowe, a nie przez np. ustawodawcę dlatego często różnią się one od siebie diametralnie. Bywa też tak, że w jednym roku składka za OC jest dość niska, zaś przy wznowieniu nawet kilkukrotnie wyższa.
Nie jesteśmy więźniami ubezpieczyciela i nawet jeśli już wiele lat ubezpieczamy się w jednym TU naprawdę warto zorientować się- najwygodniej u multiagenta ubezpieczeniowego, który ma w swojej ofercie kilka lub kilkanaście towarzystw- ile będzie kosztowało wykupienie OC w innym towarzystwie.

Co zrobić jeśli zdecydujemy się na zmianę ubezpieczyciela?

W takim przypadku musimy go o tym poinformować.
Jak? Składając wypowiedzenie OC pojazdu z art. 28(tj. z końcem okresu na jaki została zawarta).
Kiedy? Najpóźniej jeden dzień przed końcem ubezpieczenia.
Przykład: jeśli okres ubezpieczenia to: 22.08.2017 do 21.08.2018, wypowiedzenie musimy wysłać najpóźniej 20.08.2018r.

Jeśli zdecydujesz się na wysyłkę wypowiedzenia listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej za datę złożenie rezygnacji uznaje się datę nadania tj. stempla pocztowego.

Jeśli wypowiedzenie wyślesz np. faxem, mailem, firmą kurierską lub osobiście– to za termin złożenia rezygnacji uważa się termin doręczenia pisma do towarzystwa ubezpieczeniowego.
Jeżeli ubezpieczasz samochód u agenta to może on w twoim imieniu przesłać do towarzystwa podpisane przez Ciebie wypowiedzenie.

Co jeśli ubezpieczę swój samochód w innym towarzystwie i „prześpię” termin złożenia wypowiedzenia?

W takim przypadku polisa wznowi się automatycznie. Możesz ją wypowiedzieć z art. 28a(wypowiedzenie umowy w przypadku podwójnego ubezpieczenia), jednak w takim przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe może naliczyć składkę za okres ochrony do dnia wpłynięcia wypowiedzenia.

Pamiętaj o obowiązkowym OC

Prawo nakłada na każdego posiadacza samochodu obowiązek posiadania polisy OC nawet jeśli samochód stoi w garażu i jest używany tylko od święta.

Polisa OC podpisywana jest najczęściej na rok, po którym- jeśli nie wypowiemy umowy wznawia się automatycznie, jednak UWAGA!: Jeśli nie opłacimy całości składki (np. zapomnimy o racie) polisa nie wznowi się automatycznie. Zadbaj o ciągłość w ubezpieczeniu OC. W innym przypadku narazisz się na kary finansowe.

Kiedy jeszcze polisa OC nie wznowi się automatycznie?

Prócz wyżej wspomnianego przypadku, kiedy składka nie została w całości opłacona, OC nie wznowi się też wtedy, kiedy zakupimy samochód i korzystamy z polisy OC która została przekazana nam przez zbywcę. W takiej sytuacji ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wygasa z datą końca okresu ubezpieczenia która określona jest na polisie.

Czy możesz korzystać z polisy zbywcy pojazdu?

Tak. Najlepiej jednak skontaktować się z Towarzystwem w celu ustalenia czy polisa jest opłacona w całości do końca okresu ubezpieczenia. Warto też dowiedzieć się czy ubezpieczyciel dokonuje rekalkulacji składki ubezpieczenia po zakupie pojazdu. Jeśli nie- możemy korzystać z polisy, jeśli tak- musimy porównać czy bardziej opłaca nam się zapłacić wyliczoną przez TU dopłatę czy też wypowiedzieć umowę OC z art. 31 (wypowiedzenie nabywcy) i ubezpieczyć samochód na swoje dane „od nowa” na 12 miesięcy.

Jeśli nabywca zdecyduje się wypowiedzieć umowę OC i zawrzeć nową umowę na siebie, możliwe jest, że zbywca otrzyma zwrot niewykorzystanej składki (np. w przypadku kiedy polisa opłacona była w całości, a do końca okresu ubezpieczenia zostało jeszcze kilka miesięcy).

Kto ma obowiązek poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu?

Obowiązek ten spoczywa na zbywcy samochodu. Zgodnie z ustawą ma on 14 dni na poinformowanie towarzystwa o sprzedaży pojazdu na piśmie poprzez dostarczenie faktury lub umowy kupna-sprzedaży pojazdu.

Podsumowując:

-Przy wyborze ubezpieczenia OC p.p.m. warto zwrócić uwagę na cenę i ewentualne „dodatki”. Dobrze jest porównać ofertę składki ubezpieczenia w wielu Towarzystwach Ubezpieczeniowych.

-Ubezpieczenie OC p.p.m. jest ubezpieczeniem obowiązkowym, za brak ubezpieczenia grożą kary.

-Zakres i sumy gwarancyjne OC p.p.m. określa Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

-Pamiętaj o terminach rat, złożenia wypowiedzenia, ciągłości OC.

Warto nawiązać współpracę z agentem ubezpieczeniowym. Wtedy to on pilnuje terminów wznowień i szuka dla klienta najlepszej oferty.

Zapraszam do kontaktu.

 

słowa kluczowe: ubezpieczenia Świętochłowice, ubezpieczenia Ruda Śląska, dobre ubezpieczenie, doradztwo ubezpieczeniowe,  dobre ubezpieczenie, dobre ubezpieczenia, tanie ubezpieczenia, tanie oc, ubezpieczenie komisu samochodowego,

ubezpieczenia świętochłowice ubezpieczenia ruda śląska ubezpieczenie mieszkania dobre ubezpieczenia ubezpieczenie domu dobre ubezpieczenie mieszkania tanie ubezpieczenia dobre ubezpieczenie indywidualne ubezpieczenie na życie ubezpieczenie dla dziecka doradztwo ubezpieczeniowe ubezpieczenie samochodu ruda śląska ubezpieczenie oc ruda śląska ubezpieczenie dla firm ubezpieczenie oc dla firm oc działalności gospodarczej ubezpieczenie firmowe ubezpieczenie majątkowe ubezpieczenie mienia ubezpieczenie oc firmy agencja ubezpieczeniowa

Ubezpieczenia mieszkania. Jak wybrać ubezpieczenie?

Jaki zakres ochrony wybrać?

Taki, jaki odpowiada twoim potrzebom. Inny zakres ochrony powinien wybrać właściciel domu jednorodzinnego, inny osoba wynajmująca od kogoś mieszkanie, jeszcze inny właściciel mieszkania znajdującego np. na 5 piętrze w bloku.

W jakim Towarzystwie kupić polisę? Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia?

Wybór Towarzystwa powinien być uzależniony od zakresu który proponuje dany ubezpieczyciel. Warto zwrócić uwagę na opinie dotyczące likwidacji szkód, na definicje i wyłączenia określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Czy istnieje takie ubezpieczenie, które ochroni moje mieszkanie przed konsekwencjami mojego roztargnienia?
Tak. Niektórzy ubezpieczyciele oferują swoim klientom ubezpieczenie na wypadek zdarzeń, które mogą być efektem „rażącego niedbalstwa”.

Ubezpieczenie mieszkania. Inwestycja w spokojny sen.

Ubezpieczenie mieszkania to na pewno dobra i potrzebna inwestycja. Czy warto? WARTO.

Potrzebna – ponieważ daje nam spokojny sen i nie musimy martwić się o ewentualne szkody w naszych 4 kątach.

Dobra – tylko wtedy kiedy ubezpieczenie jest dopasowane do naszych potrzeb i chroni nas przed zdarzeniami, które mogą przytrafić się w naszym mieszkaniu.

Bardzo ważną sprawą jest dobór polisy dopasowanej do konkretnych potrzeb.

Np. zakres ubezpieczenia mieszkania usytuowanego na 5 piętrze w bloku mieszkalnym będzie inny niż w przypadku ubezpieczenia domu jednorodzinnego.

 

Analiza potrzeb

Przed wyborem ubezpieczenia mieszkania bardzo ważna jest analiza potrzeb.

Warto zwrócić uwagę na to czy ubezpieczenie obejmuje jedynie mury (czyli mieszkanie jako konstrukcję) czy też stałe elementy (elementy zamontowane lub wbudowane na stałe, elementy urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych, pokrycie ścian, podług, sufitów itp.) czy ubezpieczenie chroni także przedmioty ruchome w mieszkaniu (sprzęt komputerowy, fotograficzny, RTV i niewbudowany sprzęt AGD, sprzęt sportowy i turystyczny, narzędzia oraz elektronarzędzia, niezamontowane na stałe meble, ale także odzież, instrumenty muzyczne oraz przedmioty osobistego użytku, takie jak np. biżuteria lub gotówka). Oczywiście każde TU ma własne definicje które określają co konkretnie wchodzi „w skład” ubezpieczenia.

Sumy ubezpieczenia:

Bardzo ważną sprawą jest dobre oszacowanie wartości ubezpieczenia twojego mieszkania lub domu, np. na podstawie wyceny nieruchomości na rynku w twojej miejscowości. Nie warto zaniżać ani zawyżać sum ubezpieczenia domu/mieszkania. W przypadku zaniżenia możesz otrzymać dużo niższe odszkodowanie w razie szkody całkowitej (pożar, wybuch, katastrofa budowlana, zalanie lub inne zdarzenie losowe, w wyniku którego dom lub mieszkanie przestaje istnieć), ubezpieczyciel i tak nie wypłaci odszkodowania wyższego niż faktyczna wartość nieruchomości, zaś przy zawyżeniu sumy ubezpieczenia nic nie zyskasz, jedynie przepłacisz za składkę ubezpieczenia.

Przy wycenie ruchomości domowych warto pamiętać nie tylko o wycenie sprzętów RTV czy mebli… w sytuacji kiedy tracimy dorobek życia musimy pamiętać o tym, że zanim pomyślimy o odkupieniu telewizora musimy się w coś ubrać, zjeść, wyrobić nowe dokumenty.

Niektórzy ubezpieczyciele mają w swojej ofercie różne opcje ubezpieczeń mieszkań i domów.

  • Ubezpieczenie na ryzykach nazwanych: jest to ubezpieczenie które zapewnia ochronę w zakresie wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zdarzeń (dalej OWU)
  • Ubezpieczenie w All Risk – w dosłownym tłumaczeniu jest to ubezpieczenie „od wszystkich ryzyk”. Ubezpieczyciel odpowiada za wszystkie zdarzenia losowe- również takie których nie da się przewidzieć, prócz tych które wymienione są w włączeniach OWU.

 

Częste pytanie klientów: Co jeśli ja zaleję sąsiada? Czy moja polisa wtedy zadziała?

Tak, jeśli w zakresie ubezpieczenia mamy ryzyko OC w życiu prywatnym, które uchroni nas od odpowiedzialności za wyrządzone przez nas szkody, np. zalanie sąsiada. Wówczas to towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje takie koszty. Mieszkasz w bloku i masz pod sobą kilka mieszkań? Pamiętaj o wysokiej sumie gwarancyjnej która w razie szkody pokryje koszty przywrócenia do stanu pierwotnego mieszkania twoich sąsiadów.

OC w życiu prywatnym to ryzyko które chroni nas nie tylko przed konsekwencjami zalania sąsiada. Tak jak w przypadku wszystkich innych zdarzeń szczegóły ubezpieczenia określane są w OWU towarzystwa, ale mogą chronić też m.in. od szkód powstałych:

W związku z amatorskim uprawianiem sportu, użytkowaniem pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych, spowodowanych przez zwierzęta domowe czy przez Ubezpieczonego najemcom lub wynajmującym mieszkanie.

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania/domu?

Cena za ubezpieczenie mieszkania/domu uzależniona jest od wielu czynników. Im zakres jest szerszy tym składka za polisę wyższa. Na cenę wpływ ma też suma ubezpieczenia oraz wartość nieruchomości. Cena nie powinna być jedynym wyznacznikiem, jednak nie warto przepłacać za polisę. Zanim zdecydujesz się na zakup ubezpieczenia najlepiej porównać ofertę kilku towarzystw ubezpieczeniowych.

Masz pytania?

Zapraszam do kontaktu w celu dopasowania odpowiedniego zakresu oraz bezpłatnej kalkulacji składki.

 

ubezpieczenia Świętochłowice, ubezpieczenia Ruda Śląska, dobre ubezpieczenie, doradztwo ubezpieczeniowe,  dobre ubezpieczenie, dobre ubezpieczenia, dobre ubezpieczenia mieszkania, ubezpieczenie domu, ubezpieczenie mieszkania, tanie ubezpieczenia