UBEZPIECZENIE FIRMY

Ubezpieczenie majątku firmy, oc działalności, oc zawodowe przewoźnika i inne

Ubezpieczenie firmy – co można ubezpieczyć?

Od zdarzeń losowych takich jak pożar, powódź, zalanie, oraz od kradzieży, rabunku i dewastacji ubezpieczamy między innymi:

 • nieruchomości
 • maszyny i urządzenia
 • wyposażenie firmy
 • środki obrotowe
bezpieczenia świętochłowice ubezpieczenia ruda śląska ubezpieczenie małej firmy ubezpieczenie mieszkania ubezpieczenie firmy ubezpieczenie działalności dobre ubezpieczenia ubezpieczenie domu dobre ubezpieczenie mieszkania tanie ubezpieczenia tanie oc dobre ubezpieczenie ubezpieczenie komisu samochodowego ubezpieczenie na podróż indywidualne ubezpieczenie na życie ubezpieczenie dla dziecka ubezpieczenie firmy budowlanej doradztwo ubezpieczeniowe ubezpieczenie samochodu ruda śląska ubezpieczenie oc ruda śląska ubezpieczenie dla firm ubezpieczenie oc dla firm oc działalności gospodarczej ubezpieczenie firmowe ubezpieczenie majątkowe ubezpieczenie mienia ubezpieczenie oc firmy agencja ubezpieczeniowa ubezpieczenie ciągnika siodłowego

Odpowiedzialność cywilna związana z prowadzeniem działalności

Można również ubezpieczyć OC związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz zawartymi kontraktami, wprowadzeniem produktu do obrotu na rynku, lub OC związaną z wadliwym wykonaniem zleceń.

OC przewoźnika drogowego, kabotaż, OC zawodowe przewoźnika

Szczególnym typem odpowiedzialności cywilnej prowadzenia działalności gospodarczej jest oc przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym. Dzięki temu ubezpieczeniu, to firma ubezpieczeniowa przejmuje odpowiedzialność – do wysokości sumy gwarancyjnej – za przewożony przez przewoźnika towar.

Ubezpieczenie ma szeroki zakres dzięki klauzulom takim jak:

 • przewóz towarów niebezpiecznych (ADR)
 • utrata przewożonego towaru w wyniku rozboju
 • przewóz żywych zwierząt
 • przewóz leków
 • utrata, uszkodzenie lub ubytek w paletach, platformach i kontenerach
 • usunięcie pozostałości po szkodzie
 • postój środka transportu poza parkingami strzeżonymi
 • zwrot kosztów podniesienia lub wyciągnięcia środka transportu
 • rozszerzenie zakresu terytorialnego o kraje WNP
 • przewóz samochodów osobowych nowych lub używanych
 • inne wg potrzeb
bezpieczenia świętochłowice ubezpieczenia ruda śląska ubezpieczenie małej firmy ubezpieczenie mieszkania ubezpieczenie firmy ubezpieczenie działalności dobre ubezpieczenia ubezpieczenie domu dobre ubezpieczenie mieszkania tanie ubezpieczenia tanie oc dobre ubezpieczenie ubezpieczenie komisu samochodowego ubezpieczenie na podróż indywidualne ubezpieczenie na życie ubezpieczenie dla dziecka ubezpieczenie firmy budowlanej doradztwo ubezpieczeniowe ubezpieczenie samochodu ruda śląska ubezpieczenie oc ruda śląska ubezpieczenie dla firm ubezpieczenie oc dla firm oc działalności gospodarczej ubezpieczenie firmowe ubezpieczenie majątkowe ubezpieczenie mienia ubezpieczenie oc firmy agencja ubezpieczeniowa ubezpieczenie ciągnika siodłowego

OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym można rozszerzyć o kabotaż w Niemczech oraz innych krajach UE.

Ostatnio w związku ze zmianami przepisów unijnych poszukiwana jest przez klientów polisa OC zawodowe przewoźnika drogowego – ubezpieczenie to jest potrzebne do wyrobienia lub przedłużenia licencji transportowej. Mamy bardzo dobrą ofertę na to ubezpieczenie – jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij formularz zamówienia polisy OC lub skontaktuj się z nami.

Floty samochodowe

Ubezpieczamy całościowo floty samochodowe firm. Składka za takie ubezpieczenia jest o wiele korzystniejsza w porównaniu z ubezpieczaniem każdego samochodu oddzielnie.

ubezpieczenia świętochłowice ubezpieczenia ruda śląska ubezpieczenie małej firmy ubezpieczenie mieszkania ubezpieczenie firmy ubezpieczenie działalności dobre ubezpieczenia ubezpieczenie domu dobre ubezpieczenie mieszkania tanie ubezpieczenia tanie oc dobre ubezpieczenie ubezpieczenie komisu samochodowego ubezpieczenie na podróż indywidualne ubezpieczenie na życie ubezpieczenie dla dziecka ubezpieczenie firmy budowlanej doradztwo ubezpieczeniowe ubezpieczenie samochodu ruda śląska ubezpieczenie oc ruda śląska ubezpieczenie dla firm ubezpieczenie oc dla firm oc działalności gospodarczej ubezpieczenie firmowe ubezpieczenie majątkowe ubezpieczenie mienia ubezpieczenie oc firmy agencja ubezpieczeniowa ubezpieczenie ciągnika siodłowego

PARTNERZY