Wyjazd na narty za granicę

Jak pisałam w artykule poświęconemu ubezpieczeniu na wyjazd narciarski Polsce wybór zakresu ubezpieczenia jest bardzo ważny, a przy wyjeździe zagranicznym szczególnie.

Jak więc zabezpieczyć się wypadkami na zagranicznych stokach? Jakie ubezpieczenie wybrać? Na co zwrócić uwagę?

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć ile tak naprawdę mogą wynieść nas koszty leczenia czy następstw nieszczęśliwych wypadków, czy polisa w ogóle będzie przydatna albo co spotka nas podczas zwyczajnego wyjazdu na snowboard czy narty. Jednakże żeby nieco przybliżyć dlaczego warto w ogóle wykupić polisę pozwolę sobie przytoczyć fakt, że już sam pobyt w szpitalu w Czechach czy Austrii wiąże się z niemałymi kosztami. Jeśli dochodzą do tego jeszcze dodatkowe środki ratunkowe takie jak: helikopter lub górska akcja ratownicza rachunek będzie na pewno „słono kosztował”.

W związku z  tym, w przypadkach wyjazdów narciarskich za granicą minimalna suma ubezpieczenia dla kosztów leczenia wg mnie to 50 000 euro lub ok. 200 000 zł. Dlaczego? Ponieważ niższa kwota może być zwyczajnie niewystarczająca do pokrycia ewentualnych wydatków związanych z wypadkiem na stoku za granicą naszego kraju. Oprócz wyżej wspomnianych kosztów leczenia czy kosztów związanymi z akcją ratowniczą warto pamiętać też o transporcie do kraju osoby ubezpieczonej jak i osoby która towarzyszy ubezpieczonemu.

Jeśli chodzi o sumę ubezpieczenia dla następstwa nieszczęśliwych wypadków (odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć). Myślę, że SU 10 000 euro/40 000 zł jest ok. Taką sumę ubezpieczenia przeważnie oferują w „standardzie” pakietowym towarzystwa ubezpieczeniowe.

Czy karta EKUZ nie wystarczy?
Niestety nie…
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która wydawana jest przez ZUS nie jest różnoznaczna z wykupieniem polisy turystycznej. Różnica w ochronie którą daje EKUZ a dobrze dobraną polisą turystyczną jest ogromna. Warto mieć tego świadomość. W przeciwnym razie, w razie wypadku możesz sporo zapłacić. Karta EKUZ zagwarantuje Ci pomoc medyczną w nagłych wypadkach na takich zasadach, jakie ponoszą obywatele danego kraju. Dotyczy leczenia w placówkach państwowych, czasem z częściową odpłatnością, a czasem z całościowym pokryciem kosztów za leczenie które dopiero potem mogą zostać zwrócone ( jest tak np. we Francji).

Na pewno warto przed wyjazdem wyrobić sobie kartę EKUZ. Jednak nie można zapomnieć o prywatnym  ubezpieczeniu dla narciarzy czy snowboardzistów gdyż obie te ochrony są dla siebie uzupełnieniem.

EKUZ nie uchroni Ciebie i twojego portfela kiedy wyniknie potrzeba akcji ratunkowej, transportu do szpitala, w razie utraty bagażu czy w przypadku kiedy na stoku wydarzy się wypadek z twojej winy.

Dodatkowo jedynie wykupione na własną rękę ubezpieczenie narciarskie zwróci Ci koszty leczenia w prywatnych placówkach medycznych których za granicą jest dużo.  Z oczywistych względów często prowadzą opiekę na wyższym poziomie od placówek państwowych.

Akcja ratunkowa oraz poszukiwawcza
Jak pisałam w artykule dotyczącym ubezpieczenia dla narciarzy i snowboardzistów w Polsce: akcje ratunkowe podejmowane przez GOPR i TOPR są finansowane ze środków publicznych. Jeśli jednak chodzi o akcje ratownicze poza granicami Polski to w wielu krajach europejskich np. w Słowacji, Austrii, we Włoszech, Szwajcarii,Francja czy w Niemczech  trzeba pokrywać koszty takich akcji w własnej kieszeni. Jeśli do akcji weźmie udział śmigłowiec to na pewno dla wszystkich jasnym jest, że jej koszt jest sporym wydatkiem.

Upewnij się, że w zakresie twojej polisy jest zawarta akcja ratunkowa z użyciem śmigłowca oraz akcja poszukiwawcza oraz, że suma ubezpieczenia na ten cel jest odpowiednia. Minimalnie: 10 000 euro/40 000 zł.

Niedoceniane „must have” polisy turystycznej- OC czyli Odpowiedzialność Cywilna.
Przypadki zajechania innym uczestnikom stoku czy kolizji są bardzo częste.
OC to dodatkowa ochrona którą możesz oddać do zakresu ochrony na polisie. Jednak moim zdaniem jest to w każdej sferze  życia (prywatnej, zawodowej, a szczególnie w trakcie uprawiania sportów wysokiego ryzyka) absolutny „must have”. Chroni Cię od ponoszenia kosztów wtedy, kiedy to Ty jesteś  sprawcą wypadku w wyniku którego poszkodowane zostaną inne osoby. Zwrot kosztów nastąpi kiedy zniszczysz komuś sprzęt czy odzież narciarską, ale najważniejsze: ubezpieczenie OC narciarskie pokrywa też koszty leczenia i przyszłą rehabilitację osoby poszkodowanej.

Ubezpieczenie bagażu.
Każdy narciarz i snowboardzista wie, że sprzęt sportowy i odzież narciarska nie należą do najtańszych. Dobrze więc też zabezpieczyć go przed zniszczeniem, zagubieniem czy kradzieżą. Warto wgłębić się w zapisy zawarte w OWU przed wykupieniem polisy aby wiedzieć jakie limity lub maksymalne wartości wskazuje dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Ubezpieczyciel przy wypłacie odszkodowania może stosować różne metody wyceny twojego sprzętu.  Może przyjąć wycenę wg wartości rzeczywistej (czyli uwzględniając ceny aktualnie obowiązujące na rynku + zużycie techniczne twojego sprzętu) albo wartość odtworzeniową (w razie szkody zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie, które pozwoli nam naprawić lub zakupić utracony przedmiot tego samego lub podobnego rodzaju). Warto zwrócić uwagę również na to co ubezpieczyciel rozumie jako „sprzęt narciarski”. Czy chroniony będzie również kombinezon, gogle lub kask.

Podsumowując – według mnie minimalny zakres ochrony, który powinien znaleźć się w dobrym ubezpieczeniu na stok to:
– Koszty Leczenia na sumę ubezpieczenia przynajmniej 50 000 EUR / 200 000 złotych
(w tym transport medyczny w tym do Polski – do pełnej wartość sumy ubezpieczenia Kosztów Leczenia)
– OC narciarskie na sumę gwarancyjną przynajmniej 50 000 EUR / 200 000 złotych
– NNW na stoku 10 000 EUR / 40 000 złotych
– ubezpieczenie bagażu
– akcja ratunkowa z użyciem śmigłowca
– akcja poszukiwawcza

 

Możesz również uwzględnić w swojej polisie dodatkowe zakresy ubezpieczenia. Oczywiście każdy element wpływa na cenę polisy dlatego warto zastanowić się z którego możemy skorzystać, a który na pewno będzie zbędny.

1. Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski w razie zachorowania/wypadku oraz dodatkowe świadczenie w przypadku zamknięcia tras narciarskich.

2.Wystąpienie i zaostrzenie chorób przewlekłych. Jest to opcja dla osób które chorują na choroby przewlekłe. W razie zaostrzenia się choroby i wystąpienia w związku z tym konieczności leczenia towarzystwo pokryje lub zwróci koszty leczenia.

Na co zwrócić uwagę czytając OWU lub rozmawiając z agentem:

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI: czyli opis sytuacji w których ubezpieczony nie otrzyma odszkodowania. Np. kiedy będzie pod wpływem alkoholu (mowa o sytuacjach na stoku) lub gdy osoba ubezpieczona nie miała na sobie kasku ochronnego i doznała obrażeń na stoku.

KARENCJA:  Od kiedy będziemy w pełni chronieni polisą która zakupimy? Okres od dnia zakupu od którego obowiązuje ubezpieczenie. Np. jeśli w zapisach OWU występuje zapis, że ochrona obowiązuje 7 dni od podpisania polisy to trzeba wykupić ją tydzień przed wyjazdem na ferie aby ochrona była pełna.

 

Aby wykupienie ochrony ubezpieczeniowej miało sens pamiętaj o:

-Odpowiednim zakresie ubezpieczenia

-Odpowiednich sumach ubezpieczenia i sumach gwarancyjnych (OC)

-zapoznaniu się z zapisami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Wybieraj ubezpieczenia świadomie (pytaj i dociekaj!), nie polegaj jedynie na ofertach „dorzucanych” przez biura podróży ani na samej karcie EKUZ.

Życzę Ci udanego i bezpiecznego wypoczynku na stoku.

PATRONUM UBEZPIECZENIA
Katarzyna Czerwik
ul. Ceramiczna 1
41-600 Świętochłowice
tel.570-670-900
Posted in Bez kategorii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *